unia

Celem projektu „Niepubliczne Przedszkole Montessori Miastko” jest przyczynienie się do zwiększenia liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie 28 miesięcy trwania projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez: 1.utworzenie i utrzymanie 25 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 4 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami w „Niepublicznym Przedszkolu Montessori Miastko” w Miastku, 2.realizację 832 godzin grupowych zajęć dodatkowych dla łącznie 55 uczniów przedszkola, w tym 4 uczniów z niepełnosprawnością 3.realizację 936 godzin indywidualnych i grupowych zajęć dodatkowych dla 4 uczniów z niepełnosprawnością oraz 4.podjęcie działań udoskonalających kompetencje 6 osób z kadry przedszkola. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potwierdzoną wynikami przeprowadzonej diagnozy (zatwierdzona przez Organ Prowadzący dnia 30-03- 2016r.) potrzebę upowszechnienia i zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miastko. W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do edukacji przedszkolnej w gm. Miastko, w tym także dostęp dla dzieci z niepełnosprawnościami, wzrośnie udział dzieci w wieku przedszkolnym w zajęciach edukacyjnych wzmacniających kompetencje kluczowe, a także zwiększą się kompetencje objętej wsparciem kadry przedszkola. Wnioskodawcą jest „Kom-tel Jarosław Dwulit”, który jest organem prowadzącym „Niepublicznego Przedszkola Montessori Miastko” w Miastku i działa na rzecz społeczności lokalnej od 2012 roku. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres co najmniej 2 lat po jego zakończeniu. Projekt realizowany będzie w okresie od 06.02.2016 r. do 30.06.2018 r. Budżet projektu wynosi 482 967,21 zł.

 

plakat


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 388