Magdalena Jereczek

Magdalena Jereczek

Nauczyciel

Phone:

+849081245
Ukończyłam studia I stopnia na Akademii Pomorskiej w Słupsku o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia II stopnia w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją.  Absolwentka kursu wczesnej edukacji Marii Montessori, oraz treningu skutecznego nauczyciela jak również kursu NVC-porozumienie bez przemocy.  W pracy z dziećmi najważniejsze jest kierowanie się sercem i rozumem, ponieważ każde dziecko jest wyjątkowe oraz posiada inne potrzeby. Uważam, że w każdym dziecku tkwi duży potencjał rozwojowy i zadaniem dorosłych jest stworzenie dziecku takich możliwości, aby mogło go w pełni wykorzystać. Jako nauczyciel staram się wspierać swoich podopiecznych w dążeniu do samodzielności. Chcę wzmacniać ich wiarę w siebie i we własne siły poprzez codzienne indywidualne zadania.