Misją naszego przedszkola jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. W założeniach opieramy się na pedagogice Marii Montessori, która daje dziecku szansę wszechstronnego intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, fizycznego oraz duchowego rozwoju. W naturalny sposób wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Dziecko uczy się szacunku do samego siebie oraz do innych osób. Pedagogika M. Montessori przygotowuje dziecko do samodzielnego życia przez wspieranie jego potencjalnych możliwości. Dzięki temu, w dorosłym życiu każde z nich ma szansę być osobą otwartą, pewną siebie i ciekawą życia.

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”. – Maria Montessori

Grupę tworzy 23 dzieci mieszanych wiekowo od 2,5- 7 lat. Wychowawcą grupy jest
Marta Potępa oraz Justyna Retka. Głównym założeniem grupy jest wspieranie dzieci w samodzielnym
rozwoju. Dzieci rozwijają się tu we własnym tempie otoczonym szacunkiem i uwagą dla ich pracy.
Czas pobytu w grupie srebrnej skoncentrowany jest na dziecku, wzbudzaniu jego motywacji i szacunku do wolności i niezależności.

Plan dnia grupy srebrnej wygląda następująco;

6:30-8:00 schodzenie się dzieci, czas wspólnych rozmów, śniadanie

8:00-11:00 zajęcia języka angielskiego, czas pracy z pomocami Montessori, śniadanie.

11:00 spotkanie na kręgu wspólne rozmowy, zajęcia dydaktyczne.

11:30-13:00 wyjście na dwór, spacer lub zabawa na placu zabaw

13:00-13:30 obiad

13:30-14:30  relaks poobiedni, czytanie książek, słuchanie muzyki.

14:30-16:00 zajęcia dodatkowe, podwieczorek, druga praca własna z pomocami M. Montessori

 

Jesteśmy przedszkolną 20-osobową rodzinką, którą tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. O naszą edukację i bezpieczeństwo dba MALWINA MASŁOWSKA-SKUZA, MICHALINA JASSEL. Atmosfera w naszej grupie jest bardzo domowa, pomagamy sobie nawzajem, dbamy o siebie i nasze bezpieczeństwo, jesteśmy wsparciem dla najmłodszych w naszej grupie. Nasze przedszkole zapewnia nam wszechstronny rozwój w myśl pedagogiki dr Marii Montessori, stawia na naszą samodzielność, podąża za naszymi potrzebami, szanuje naszą indywidualność. Nasza sala wyposażona jest w specjalistyczne pomoce (materiał Montessori), które rozwijają nasze umiejętności oraz przygotowują do edukacji szkolnej. W przedszkolu z chęcią uczymy się j. angielskiego, uczestniczymy w dogoterapii oraz zajęciach rytmiczno-tanecznych.

W Grupie Fioletowej plan dnia wygląda następująco:

6.30-9.00             Schodzenie się dzieci, śniadanie

9.00 -12.00          Praca własna z materiałem Montessori

12.00-13.00        Spacer, aktywność na placu zabaw

13.00-13.30         Obiad

13.30-14.30        Odpoczynek, czytanie książek

14.30 -16.00       Podwieczorek, druga praca własna

 

W tygodniu dzieci maja możliwość uczestniczenia w zajęciach takich jak: rytmika,

dogoterapia, j. angielski, zajęcia kulinarne.

Pytania & Odpowiedzi

Proces adaptacji jest indywidualny dla każdego dziecka, powinni wspierać dziecko nie tylko nauczyciele ale również rodzice. Po rozmowie rekrutacyjnej otrzymują Państwo od nas niezbędne wskazówki, które ułatwią ten proces dziecku.
Przedszkole otwarte jest od 6:30 do 16.
Ideą metody jest przekonanie, że edukacja nie powinna być skoncentrowana tylko na przekazywaniu wiedzy, ale musi przyjąć formę ukazywania ludzkich możliwości. Każde dziecko już od samego urodzenia nastawione jest na swój własny rozwój i osiągnięcie niezależności. Metoda Montessori pomaga w tym maluchom oraz ich rodzicom. Podstawą tej metody jest przede wszystkim szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, gdy mowa o rozwoju fizycznym, umysłowym czy emocjonalnym.
Pomoce dydaktyczne Montessori zastępują tradycyjne zabawki. Dzieci chętnie z nich korzystają. Pomoce są atrakcyjne i przyciągają uwagę dziecka. Dzieci kochają segregować, przesypywać, przelewać, układać, doświadczać wszystkiego namacalnie.
Poza realizacją programu podstawy programowej MEN i pracy własnej z pomocami Montessori przedszkole oferuje również: - język angielski (prowadzony jest on codziennie z wykorzystaniem metody Super Simple Songs - rytmika - zajęcia taneczne- Szkoła Tańca ” Fantazja” - zajęcia z logopedą - zajęcia kulinarne - spotkanie z literaturą dziecięcą - zajęcia ruchowe
Od narodzin do 6 roku życia dzieci są odkrywcami, którzy głównie wykorzystują swoje zmysły, budując siebie i swój intelekt poprzez przyswajanie tego, co istnieje w ich otoczeniu – języka, zwyczajów, kultury, pojęcia piękna, religii. Dopiero po 6 roku życia rozwijają swoje zdolności abstrakcyjnego myślenia i wyobraźni oraz wykorzystują zdobytą wcześniej wiedzę do dalszych poszukiwań. Należy pamiętać, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 388

No Course Review(s)

Leave a Comment

Your email address will not be published.