Przedszkole Montessori (od 2,5 do 6 lat)
Misją naszego przedszkola jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. W założeniach opieramy się na pedagogice Marii Montessori, która daje dziecku szansę wszechstronnego intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, fizycznego oraz […]
Żłobek
18-30 month old
12 class size
Żłobek
Jest przeznaczona dla dzieci młodszych od 1,5 roku do 2,5 lat. W tej grupie jest 12 dzieci. Rytm dnia jest tu spokojniejszy i dostosowany do najmłodszych dzieci.